Miami Shores Textures – Mediterranean Revival Home and striking white heron
April 9, 2014

Miami Shores Mediterranean Revival
September 15, 2013

Miami Shores Mediterranean Revival Home
August 31, 2013

Kiehnel & Elliot Mediterranean Revival Home in Miami Shores – Holiday Walk
December 10, 2012

Casa Contenta – Miami Shores
April 21, 2012

Media_httpdistilleryi_iagom

Taken at Casa Contenta

Casa Contenta – Miami Shores
April 21, 2012

Media_httpdistilleryi_begjp

Taken at Casa Contenta

Villa Brazil – Miami Shores
August 4, 2011

P1659

Miami Shores Mediterranean Revival Home
December 6, 2010

 

Miami Shores Home or Paradise
November 24, 2010

Miami Shores Mediterranean Revival
November 18, 2010